DUHOVÝ MOST

Na nebesích je místo, kterému říkáme DUHOVÝ  MOST.

Když umře zvíře, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most.

Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce, kde mohou běhat a

společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunce a naši přátelé jsou

v pohodlí a teple. Všechna nemocná zvířata jsou opět zdravá a silná -

tak, jak si je v našich snech pamatujeme z dávných dnů. Ony jsou zde

šťastná, ale postrádají někoho, koho musela opustit. Hrají si a běhají

spolu, ale přijde den, kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky...

Jeho jasné oči pátravě pozorují, jeho netrpělivé tělo se začíná chvět -

náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky dál a dál...

Až se nakonec Ty a Tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti.

Déšť šťastných polibků pokrývá Tvou tvář, Tvé ruce opět hladí milovanou

hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež

nadlouho zmizely z Tvého života, ale nikdy z Tvého srdce...

A přes tento DUHOVÝ MOST půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete...

                                                                                       ( PAUL. DAHM )